സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി - 2015

മേയര്‍ : ഇ.പി. ലത
ഡെപ്യൂട്ടി മേയര്‍ : രാഗേഷ് .പി .കെ
     
 
സ്റ്റാന്റിംഗ്‌ കമ്മിറ്റി മെമ്പര്‍മാര്‍ ‍
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1 . രാഗേഷ് .പി .കെ ചെയര്‍മാന്‍
2 . വി.ജി. വിനിത മെമ്പര്‍
3 . അഷറഫ് .ടി .കെ മെമ്പര്‍
4 . കെ.റോജ മെമ്പര്‍
5 . കെ.കമലാക്ഷി മെമ്പര്‍
6 . കെ.പി. സജിത്ത് മെമ്പര്‍
7 . പ്രേമി .ടി മെമ്പര്‍
വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1 . ജമിനി ചെയര്‍മാന്‍
2 . സി. എറമുള്ളാന്‍ മെമ്പര്‍
3 . വി.ജ്യോതിലക്ഷ്മി മെമ്പര്‍
4 . തൈക്കണ്ടി മുരളീധരന്‍ മെമ്പര്‍
5 . ആശ .ടി മെമ്പര്‍
6 . അമൃത രാമകൃഷ്ണന്‍ മെമ്പര്‍
7 . ഒ. രാധ മെമ്പര്‍
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1 . വെള്ളോറ രാജന്‍ ചെയര്‍മാന്‍
2 . ശ്രീജ. കെ മെമ്പര്‍
3 . രവികൃഷ്ണന്‍.വി മെമ്പര്‍
4 . ധനേഷ് ബാബു.എം.കെ. മെമ്പര്‍
5 . എം.പി. ഭാസ്കരന്‍ മെമ്പര്‍
6 . എം.പി. മുഹമ്മദലി മെമ്പര്‍
7 . ബീന.ഇ മെമ്പര്‍
ആരോഗ്യകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1 . അഡ്വ.പി.ഇന്ദിര ചെയര്‍മാന്‍
2 . പ്രമോദ് .കെ മെമ്പര്‍
3 . എസ് . ഷഹീദ മെമ്പര്‍
4 . റഷീദ മഹലില്‍ മെമ്പര്‍
5 . എം.പി അനില്‍കുമാര്‍ മെമ്പര്‍
6 . അഡ്വ. ലിഷ ദീപക് മെമ്പര്‍
7 . രഞ്ജിത്ത് .ആര്‍ മെമ്പര്‍
മരാമത്ത് കാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1 . അഡ്വ. ടി.ഒ. മോഹനന്‍ ചെയര്‍മാന്‍
2 . ടി. രവീന്ദ്രന്‍ മെമ്പര്‍
3 . കെ. പ്രകാശന്‍ മാസ്റ്റര്‍ മെമ്പര്‍
4 . പ്രീത പി.കെ മെമ്പര്‍
5 . എം.കെ ഷാജി മെമ്പര്‍
6 . എന്‍. ബാലകൃഷ്ണന്‍ മെമ്പര്‍
7 . ഷഫീക്ക് .എം മെമ്പര്‍
നഗരാസൂത്രണ കാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1 . സി. സീനത്ത് ചെയര്‍മാന്‍
2 . കെ.പി.എ സലിം മെമ്പര്‍
3 . പ്രേമജ.പി മെമ്പര്‍
4 . സീന കെ.പി മെമ്പര്‍
5 . എം.രാജീവന്‍ മെമ്പര്‍
6 . ടി.എം. കുട്ടികൃഷ്ണന്‍ മെമ്പര്‍
7 . കെ.കെ ഭാരതി മെമ്പര്‍
നികുതി അപ്പീല്‍ കാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1 . സി.കെ.വിനോദ് ചെയര്‍മാന്‍
2 . രതി. കെ മെമ്പര്‍
3 . സുമ ബാലകൃഷ്ണന്‍ മെമ്പര്‍
4 . അജിത എ.പി മെമ്പര്‍
5 . മീനാസ് തമ്മിട്ടോണ്‍ മെമ്പര്‍
6 . സി. സമീര്‍ മെമ്പര്‍
വിദ്യാഭ്യാസ കായിക കാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1 . ഷാഹിന മൊയിതീന്‍ ചെയര്‍മാന്‍
2 . കെ. ജയദേവന്‍ മെമ്പര്‍
3 . ടി. കെ. വസന്ത മെമ്പര്‍
4 . ഷംന. പി മെമ്പര്‍
5 . എം.വി. സഹദേവന്‍ മെമ്പര്‍
6 . ചാത്തോത്ത് നസറത്ത് മെമ്പര്‍